RUD Zuid-LimburgWij zetten ons in voor een veilige woon- en leefomgeving door vergunningverlening, toezicht en handhaving
Submenu

Thema's

 • Als u een bedrijf heeft, dan ontstaat er afval. Wanneer afval niet goed afgevoerd en verwerkt wordt, kan dat risico's opleveren voor het milieu en onze leefomgeving. Lees meer over Afval

 • Er gelden strenge regels voor het omgaan met en opruimen van asbest. De toepassing van deze regels is afhankelijk van de situatie. Onze toezichthouders zijn ervaren met de wet -en regelgeving over de asbestketen. Vanaf de sloopmelding en verwijdering tot de asbeststort. Lees meer over Asbest

 • Wij houden toezicht bij bodemsaneringen en beoordelen of (verontreinigde) grond op een locatie mag worden hergebruikt. Lees meer over Bodem

 • Nederland werkt aan een duurzame en CO2-neutrale energievoorziening. Dit is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. Deze doelstelling moet uiterlijk in 2050 zijn behaald. We doen dit door te kiezen voor nieuwe vormen van duurzame energie en energiebesparing. Lees meer over Duurzaamheid & Energie

 • Er is sprake van geluidshinder wanneer geluid als lawaai wordt ervaren. Wij houden toezicht op omgevingsgeluid. Wanneer het geluid afkomstig is van een bedrijf, dan controleren we of dat bedrijf aan de regels voldoet. Onze toezichthouders meten de geluidsbelasting. Lees meer over Geluid

 • Geuroverlast kan ontstaan door bedrijven of particulieren. Bedrijven moeten zich aan de milieuwetgeving houden en een milieuvergunning hebben. Lees meer over Geur

 • Wij zetten ons in voor een gezonde lucht door de luchtkwaliteit in onze provincie continue te monitoren. Op zeven locaties in de provincie Limburg verrichten we continue luchtmetingen. Voor metingen bij calamiteiten hebben we een mobiele meetwagen. Deze kunnen we op locatie inzetten. Lees meer over Lucht

 • Voor het opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen zijn er strenge regels. Deze regels moeten voorkomen dat er incidenten gebeuren, zoals explosies. Lees meer over Omgevingsveiligheid

 • Opslag en verkoop van vuurwerk is aan strenge regels gebonden. Het professioneel afsteken van vuurwerk mag alleen door gecertificeerde bedrijven gebeuren. Lees meer over Vuurwerk

  E: info@rudzl.nl
  T: (043) 389 73 30
  Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

  Bezoekadres:
  Limburglaan 10, Maastricht

   

   

  Privacy en Proclaimer 

   

  Cookie-instellingen