RUD Zuid-LimburgWij zetten ons in voor een veilige woon- en leefomgeving door vergunningverlening, toezicht en handhaving
Submenu

Organisatie

Nevenfuncties

Op grond van de Ambtenarenwet zijn bepaalde ambtenaren binnen onze organisatie verplicht hun nevenfuncties te melden en openbaar te maken.
De plicht tot openbaarmaking geldt op dit moment voor:

  • de directeur
  • de afdelingshoofden
  • de controller

Om de privacy van de ambtenaren te beschermen worden alleen gegevens openbaar gemaakt die noodzakelijk zijn vanuit het oogpunt van integriteit. Bekijk hier het overzicht van nevenfuncties van deze ambtenaren.

Bekijk nevenfuncties

E: info@rudzl.nl
T: (043) 389 73 30
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Bezoekadres:
Limburglaan 10, Maastricht

 

 

Privacy en Proclaimer 

 

Cookie-instellingen