RUD Zuid-Limburg

Wethouder Danny Hendrix nieuwe voorzitter RUD Zuid-Limburg

Op 14 april 2021 heeft het algemeen bestuur besloten dat wethouder Danny Hendrix van de gemeente Stein, de nieuwe voorzitter van de RUD Zuid-Limburg is. Hij volgt daarmee burgemeester Raymond Vlecken van de gemeente Landgraaf op, die sinds juni 2018 het voorzitterschap heeft vervuld en vanaf de bouw in 2012 bij onze organisatie als bestuurslid, plaatsvervangend voorzitter, en voorzitter betrokken is geweest. Tevens heeft burgemeester Raymond Vlecken de stevige basis gelegd voor een goed functionerende organisatie die wij nu zijn.

Danny Hendrix begint zijn voorzitterschap met de uitdaging om onze organisatie verder te laten doorontwikkelen in de verdere groei naar een gewaardeerde kennis-, advies- en uitvoeringsorganisatie. Vooral in het zicht van de inwerkingtreding van de Omgevingswet waar samenwerking met onze stakeholders voorop staat.

-----------

Momenteel is ons kantoor gesloten voor bezoekers. Behalve de medewerkers die voor een kritisch proces op kantoor aanwezig moeten zijn, werken wij allemaal thuis of op een toezichtlocatie. Onze organisatie blijft zeker bereikbaar. U kunt ons tijdens werkdagen gewoon bereiken via e-mail en telefoon.

Bij het afleggen van fysieke inspecties en bedrijfsbezoeken staat het naleven van de coronamaatregelen en richtlijnen van het RIVM voorop. Wij vragen de bedrijven dan ook om een inspectie of bezoek volgens deze maatregelen en richtlijnen mogelijk te maken.

Opdrachtgevers:

De RUD Zuid-Limburg levert kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en milieuadvies.
In opdracht van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal en de Provincie Limburg werkt de RUD Zuid-Limburg aan een gezonde en veilige leefomgeving in de regio Limburg.
kaart gemeenten zuid-limburg

Bedrijven en particulieren:

RUD Zuid-Limburg werkt samen met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg aan een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bedrijven in de regio. Wij zijn een uitvoerende en adviserende organisatie die in opdracht van de Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg taken uitvoert op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en milieuadvies.


Foto bedrijven

 

 

Cookie-instellingen