RUD Zuid-Limburg

Het kabinet heeft besloten vanaf woensdag 4 november 22.00 uur tot en met woensdag 18 november 23.59 uur, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen.
Voor iedereen gelden de basisregels, zoals ‘werk thuis tenzij het echt niet anders kan', 'blijf zoveel mogelijk thuis' en 'houd 1,5 meter afstand'. 

Behalve de medewerkers die voor een kritisch proces op kantoor aanwezig moeten zijn, werken wij allemaal thuis of op een toezichtlocatie. De naleving van de aangescherpte maatregelen is goed en de flexibiliteit van de organisatie is groot. En onze organisatie blijft bereikbaar.
U kunt ons tijdens werkdagen gewoon bereiken via e-mail en telefoon. 

De recente aanscherping van de coronamaatregelen heeft weinig gevolgen voor de wijze waarop de vergunningverlener tijdens de Coronaperiode zijn of haar werk uitvoert. Thuiswerken en digitaal vergaderen is tegenwoordig voor de medewerkers van de afdeling Vergunningen min of meer gemeengoed geworden.

De fysieke milieucontroles bij bedrijven vinden zoveel als mogelijk doorgang. Wel moet er extra tijd worden geïnvesteerd in communicatie, voorbereiding en afstemming van deze controles, wat van invloed is op de planning. Noodzakelijke fysieke inspecties, zoals bijvoorbeeld bij incidenten, worden met inachtneming van de RIVM-maatregelen uitgevoerd.

De omvang van de werkzaamheden met betrekking tot de gevraagde en gegeven milieuadviezen gaan in deze tijd, al dan niet in aangepaste vorm, onverminderd door. Verontreiniging van de bodem, het dumpen van asbest, stankoverlast of andere milieuproblematiek zijn niet opeens minder belangrijk geworden.

Daarbij worden deze taken dan ook zoveel mogelijk uitgevoerd met oog voor de veiligheid van de medewerkers én ondernemers en daar horen soms inventieve digitale oplossingen bij. Ook wordt er naar passende oplossingen gezocht voor bedrijven die het moeilijk hebben. Deze ervaringen worden actief met elkaar gedeeld om zo te leren van elkaars creativiteit. Wij werken immers samen aan het gezamenlijke doel van een "veilige leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit" .

Bedrijven en particulieren

OpdrachtgeversOnze opdrachtgevers

 

 


De RUD Zuid-Limburg levert kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en milieuadvies. In opdracht van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal en de Provincie Limburg werkt de RUD Zuid-Limburg aan een gezonde en veilige leefomgeving in de regio Limburg.

 

 

Cookie-instellingen