RUD Zuid-LimburgWij zetten ons in voor een veilige woon- en leefomgeving door vergunningverlening, toezicht en handhaving

Vergunningen

RUD Zuid-Limburg behandelt meldingen en aanvragen van omgevingsvergunningen voor bedrijven. Dit doen wij namens onze opdrachtgevers.

Daarnaast verzorgt de RUD Zuid-Limburg in heel Limburg de vergunningverlening bij bedrijven waarvan het risicoprofiel erg hoog is en die onder de SEVESO-richtlijn vallen.

Voor meer informatie over de wet- en regelgeving op het gebied van milieu en leefomgeving verwijzen wij u graag naar de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Vergunning of melding

Complexe ondernemingen dienen afhankelijk van de activiteit, bijvoorbeeld het veranderen van een bedrijfsproces of het fysiek uitbreiden van het bedrijf, een omgevingsvergunning aan te vragen. Als u al een vergunning heeft, dan dient u deze te laten wijzigen zodra er veranderingen plaatsvinden in uw bedrijfsruimte of bedrijfsvoering. U kunt een aanvraag of wijziging van een omgevingsvergunning digitaal indienen bij uw eigen gemeente via het landelijke Omgevingsloket.

Verleende vergunningen

De opdrachtgevers van de RUD Zuid-Limburg zijn verplicht om de geldende vergunningen voor bedrijven met een IPPC-installatie, waarvoor zij het bevoegd gezag zijn, via het internet ter beschikking te stellen. Dit zijn bedrijven die activiteiten uitvoeren zoals is opgenomen in bijlage I van de Europese richtlijn industriële emissies
(IED of RIE 2010/75/EU).

Deze taak voert de RUD Zuid-Limburg voor haar opdrachtgevers uit. In het rechter menu vindt u de vergunningen van de betreffende bedrijven per gemeente en plaats waar het bedrijf is gevestigd. Aangezien één van de opdrachtgevers van de RUD Zuid-Limburg de Provincie Limburg is, betreffen het niet alleen bedrijven in Zuid-Limburg, maar ook in Midden- en Noord-Limburg.

E: info@rudzl.nl
T: (043) 389 73 30
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Bezoekadres:
Limburglaan 10, Maastricht

 

 

Privacy en Proclaimer 

 

Cookie-instellingen