Submenu

Duurzaamheid & Energie

Nederland werkt aan een duurzame en CO2-neutrale energievoorziening. Dit is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. Deze doelstelling moet uiterlijk in 2050 zijn behaald. We doen dit door te kiezen voor nieuwe vormen van duurzame energie en energiebesparing.

Bent u ondernemer? Dan bent u verplicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen.

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verplichten bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. De energiebesparingsplicht geldt voor locaties van bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) gebruiken.

De Omgevingsdienst Zuid-Limburg houdt toezicht op het naleven van de energiewetgeving.

 

 

 

Afbeeldingen

 

 

E: info@odzl.nl
T: (043) 389 73 30
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Bezoekadres:
Limburglaan 10, Maastricht

 

 

Privacy en Proclaimer 

 

Cookie-instellingen