Submenu

Vuurwerk

Opslag en verkoop van vuurwerk is aan strenge regels gebonden. Het professioneel afsteken van vuurwerk mag alleen door gecertificeerde bedrijven gebeuren.

Dit staat in het Vuurwerkbesluit en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De Omgevingsdienst Zuid-Limburg is verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor de opslag en verkoop van vuurwerk. Inspecteurs van de omgevingsdienst controleren met name rond de jaarwisseling of verkopers zich aan het Vuurwerkbesluit en Bal houden.

Bij evenementen mag alleen vuurwerk worden afgestoken door gecertificeerde bedrijven. Deze bedrijven hebben een KIWA-certificaat en zijn verzekerd. Informatie over de certificering van bedrijven voor vuurwerk vindt u op de website van KIWA.

Voor informatie over vuurwerkevenementen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Zuid-Limburg die voor de provincie Limburg de vergunningverlening en toezicht uitvoert voor de gehele provincie. 

 

Afbeeldingen

 

 

E: info@odzl.nl
T: (043) 389 73 30
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Bezoekadres:
Limburglaan 10, Maastricht

 

 

Privacy en Proclaimer 

 

Cookie-instellingen