RUD Zuid-LimburgWij zetten ons in voor een veilige woon- en leefomgeving door vergunningverlening, toezicht en handhaving
Submenu

Afdelingen

Onze organisatie is onderverdeeld in vier specialistische afdelingen. We benaderen zaken altijd integraal en afdelingsoverstijgend. Daardoor kunnen we optimaal gebruikmaken van ieders expertise.

Een momentje...
 • Advies en onderzoek

  De afdeling Advies & Onderzoek adviseert over geluid, externe veiligheid, lucht, (afval)water, licht, geur en mileu bij ruimtelijke plannen.

 • Milieutoezicht & veiligheid

  De afdeling Milieutoezicht en Veiligheid ziet toe op en handhaaft de wet op het gebied van milieu, veiligheid bij inrichtingen, bouw en bodem. Bovendien behandelen zij klachten en incidenten.

 • Specialistisch en juridisch toezicht

  De afdeling Specialistisch en juridisch toezicht houdt toezicht op het gebied van bodem, geluid, geur, lucht, energie brandveiligheid en asbest. Ook houdt deze afdeling toezicht op bestuursrechtelijke en strafrechtelijke zaken binnen de wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving.

 • Vergunningen

  Deze is verantwoordelijk voor de afhandeling van de meldingen en aanvragen voor omgevingsvergunningen op het gebied van milieu en bouw.

  E: info@rudzl.nl
  T: (043) 389 73 30
  Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

  Bezoekadres:
  Limburglaan 10, Maastricht

   

   

  Privacy en Proclaimer 

   

  Cookie-instellingen