RUD Zuid-LimburgWij zetten ons in voor een veilige woon- en leefomgeving door vergunningverlening, toezicht en handhaving

Melding ongewoon voorval

Melding ongewoon voorval
Als er zich een ongewoon voorval voordoet binnen één van de milieubelastende activiteiten van uw bedrijf, moet dat volgens de Omgevingswet worden gemeld.

Een ongewoon voorval is een gebeurtenis die het gevolg is van een afwijking/verstoring van de normale bedrijfsvoering en schadelijk kan zijn voor het milieu. Denk bijvoorbeeld aan brand en explosies, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen (naar lucht of bodem), onvoorziene lozingen op het oppervlaktewater en overschrijding van emissiewaarden. 

Klik hier om naar de pagina 'Ongewoon voorval' op de website van het Informatiepunt Leefomgeving te gaan. Hier vindt u meer informatie en achtergronden. 

Telefonisch melden
U kunt in geval van spoed het ongewoon voorval telefonisch melden via dit nummer: 043-3617070
(24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar). Let op: u dient in alle gevallen ook het meldingsformulier in te vullen en op te sturen. 

Meldingsformulier
Klik hier om het meldingsformulier in te vullen. Let op: geef bij het onderwerp graag duidelijk aan dat het een 'melding ongewoon voorval' betreft. 

Waarom moet u dit direct melden?
Het doen van een melding is belangrijk, omdat daarmee de mogelijke gevolgen van het ongewoon voorval op de omgeving snel in kaart kunnen worden gebracht en tot een minimum kunnen worden beperkt. 

Klik hier om de 'voorbeeldenatlas' te raadplegen. Deze atlas geeft een overzicht van verschillende ongewone voorvallen en de motivatie voor de meldingsplicht die er al dan niet mee gepaard gaat. Let op: dit is nog de versie van de atlas op basis van de Wet Milieubeheer; de atlas wordt momenteel geactualiseerd.

 

E: info@rudzl.nl
T: (043) 389 73 30
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Bezoekadres:
Limburglaan 10, Maastricht

 

 

Privacy en Proclaimer 

 

Cookie-instellingen