RUD Zuid-LimburgWij zetten ons in voor een veilige woon- en leefomgeving door vergunningverlening, toezicht en handhaving

Melding ongewoon voorval

Als er zich een ongewoon voorval voordoet bij een bedrijf, moet dat gemeld worden. Hoe sneller, hoe beter. Dan kunnen we snel maatregelen treffen om milieuschade te beperken.

Een ongewoon voorval of incident is een gebeurtenis die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten en schadelijk kan zijn voor het milieu. Denk aan brand, bodemverontreiniging, lekkages, explosies, ongevallen of een storing in het productieproces of in de voorzieningen.

Telefonisch melden

Om snel te kunnen reageren vragen wij u een melding altijd telefonisch te doen. Bel 043-3617070 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. U kunt ook contact opnemen met de inspecteur die bij uw bedrijf betrokken is.
 

Geef de volgende gegevens door:

  • de aard van het voorval;
  • de oorzaken van het voorval;
  • de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
  • alle andere gegevens die van belang zijn om de aard van het voorval en de gevolgen voor het milieu van het voorval te kunnen beoordelen;
  • de maatregelen die u neemt of overweegt te nemen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
  • de maatregelen die u neemt of overweegt te nemen om te voorkomen dat een dergelijk voorval zich in de toekomst nogmaals voordoet.

Waarom moet u dit direct melden?

De Wet milieubeheer verplicht bedrijven ongewone voorvallen direct te melden als er (dreigende) gevolgen zijn voor de omgeving van het bedrijf. Het doen van een melding is heel belangrijk, omdat we daarmee mogelijke effecten van het ongewone voorval op de omgeving snel in kaart kunnen brengen en tot een minimum kunnen beperken. Daarnaast krijgen we door de registratie van deze voorvallen inzicht in de beheersing van processen en de staat van de installaties binnen bedrijven. 

Voor meer informatie over ongewone voorvallen raadpleegt u onderstaande atlas.

Bekijk de atlas

E: info@rudzl.nl
T: (043) 389 73 30
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Bezoekadres:
Limburglaan 10, Maastricht

 

 

Privacy en Proclaimer 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.