Opnieuw ingevoerde legeskosten

15-04-2024

Sinds 1 januari jl. is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Hierbij zijn legeskosten voor een omgevingsvergunning opnieuw ingevoerd, dit zijn kosten die een bedrijf dient te betalen bij het aanvragen van een vergunning. In 1998 waren deze milieuleges afgeschaft, Myrthe Huits vertelt over de heringevoerde legeskosten.

Veranderingen
RUD Zuid-Limburg verleent vergunningen, gemeenten bepalen zelf de leges die ze heffen. Milieu is momenteel gesplitst in milieubelastende activiteiten en daarnaast wordt er een verschil gemaakt tussen complexe en reguliere bedrijven. Verder betalen bedrijven nu ook leges als een vergunning wordt ingetrokken of wordt aangepast.

De wachttijd voor een vergunningaanvraag wordt niet hoger, Myrthe verwacht zelfs dat het lager wordt: “Doordat bedrijven nu leges betalen over een aanvraag, gaan bedrijven denk ik sterker overwegen of ze écht een aanvraag willen indienen.”

Proces
RUD Zuid-Limburg heeft jaren gewerkt zonder milieuleges, sinds 2024 heeft de organisatie hiermee te maken. Het is nog te vroeg om te zeggen wat voor impact de leges hebben. “We zijn nog bezig met aanvragen van 2023. Pas nu komen de eerste aanvragen van dit jaar binnen, het is nog even afwachten hoe vergunningaanvragen waarvoor legeskosten betaald moeten worden, uitpakken" vertelt Myrthe.

Wat een valkuil kan zijn volgens Myrthe zijn de bijzondere situaties. Denk aan een aanvraag die toch wordt ingetrokken, daarover zijn leges betaald die (deels) weer terugbetaald moeten worden. Ook de vooroverleggen kosten nu geld. Hierdoor zijn bedrijven sneller geneigd om een vooroverleg over te slaan met de kans dat er in de procedure iets fout gaat wat normaal in het vooroverleg voorkomen had kunnen worden.

Het positieve effect is dat er meer geld binnenkomt bij gemeentes en de Provincie Limburg,“en dan hoop ik als vergunningverlener milieu dat gemeentes en de Provincie Limburg dit geld natuurlijk gebruiken voor de verbetering van het milieu”, lacht Myrthe.

Afbeeldingen

E: info@rudzl.nl
T: (043) 389 73 30
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Bezoekadres:
Limburglaan 10, Maastricht

 

 

Privacy en Proclaimer 

 

Cookie-instellingen