Vergunningen verleend en tanks met propeen gerealiseerd op Chemelot Site

25-03-2024

Het is januari 2022 als één van de fabrieken op Chemelot Site meldt waarschijnlijk te stoppen per mei 2024. De definitieve beslissing wordt in de loop van 2023 genomen.

Een fabriek die een andere fabriek voorziet van de basisvoorziening propeen. Er moet meteen gehandeld worden om een alternatief op te zetten. Als er geen oplossing binnen de tijd wordt gerealiseerd, betekent dit het faillissement van de afhankelijke fabriek op Chemelot Site, zonder propeen overleeft de fabriek het namelijk niet. De RUD Zuid-Limburg wordt ingeschakeld voor het verlenen van alle vergunningen om het project te laten slagen. Marjo Wenders-Erven is nauw betrokken bij dit project en vertelt hierover.

Goed team
“Het was een spannend proces, er zat veel tijdsdruk op deze opdracht”, begint Marjo haar verhaal. In januari 2022 is de RUD Zuid-Limburg benaderd voor dit project. Alles, van A tot en met Z, dient binnen twee jaar gerealiseerd te worden. Twee jaar klinkt lang, dat is het echter niet. Er moesten veel vergunningen worden verleend. Er waren drie bevoegde gezagen; twee gemeentes en Provincie Limburg. Daarnaast waren er veertien adviseurs die om advies gevraagd moesten worden, maar alle vergunningen moesten binnen één jaar rond zijn, een pittig proces. Vanuit de RUD Zuid-Limburg waren vijf mensen betrokken. “Het team was prettig en gelijkwaardig. We zijn allemaal ervaren en deskundige personen met een groot netwerk, voor dit project kwam dit goed van pas. We informeerden elkaar constant en we hebben blindelings vertrouwen in elkaar gehad”, legt Marjo uit. Ook met externen ging de samenwerking soepel. “Iedereen was zich ervan bewust wat het voor impact zou hebben als dit project niet op tijd klaar zou zijn”, zegt Marjo.

Aan het einde van de vergunningprocedure was er tegenslag. De RUD Zuid-Limburg heeft pas laat gerealiseerd dat de leidingen die van de schepen naar de tanks lopen, onder hoogspanningsleidingen komen te liggen. Ook al liggen de leidingen onder de grond, het is verplicht dat de beheerder van die hoogspanningsleidingen eerst toestemming geeft. “Het was nog even spannend of de toestemming verkregen zou worden, maar uiteindelijk is het gelukt”, legt Marjo uit. Door de goede samenwerking met iedereen, zijn de vergunningaanvragen 8 juli 2022 ingediend en op 17 februari 2023 waren alle vergunningen rond. Hierdoor kon de realisatie van start.

De realisatie
Nu staan er twee grote tanks (bullets) van 53 meter met een doorsnede van 8 meter op het terrein van Chemelot Site. Iedere tank bevat 25.000 m3 propeen. Ongeveer vijf keer per week meren schepen aan in Haven Stein met propeen aan boord. Via ondergrondse leidingen van een aantal kilometers lang, wordt het propeen in tanks gepompt. Via de andere kant pompt de fabriek propeen uit de tank om hun industrie draaiende te houden.

“Het was uitdagend om dit gerealiseerd te krijgen”, vertelt Marjo. Tijdens de bouw van leidingen en tanks is dit een landelijk nieuwsitem geweest. Om tanks op Chemelot te krijgen, waren delen van de A2 afgesloten. Daarnaast was voor het vervoer over de weg met speciaal transport van de haven naar Chemelot Site voor een afstand van drie kilometer, maar liefst twee nachten nodig om alles goed op hun plek te krijgen.

Het proces
“Om onder zulke tijdsdruk te werken vond ik spannend. Er zijn een aantal momenten geweest dat ik dacht, dit gaan we niet redden”, vertelt Marjo. “Daarnaast voel je een grote verantwoordelijkheid. Ik heb altijd sterk het gevoel gehad dat mocht dit project niet slagen en de fabriek gaat failliet, wil ik niet dat het komt omdat ik mijn werk niet goed heb uitgevoerd”, vult Marjo aan. Het slagen van het project voelt als extra voldoening omdat het een grote uitdaging was. Daarnaast heeft Marjo veel nieuwe kennis opgedaan van andere specialismen omdat er nauw met elkaar is samengewerkt. “Ik ben blij dat we het gered hebben, van zo’n uitdaging kun je er niet twee tegelijk hebben”, vertelt Marjo.

De tanks zijn in januari 2024 voor het eerst gevuld en mede dankzij de inzet van de
RUD Zuid-Limburg kan deze fabriek op Chemelot doordraaien.

Afbeeldingen

E: info@rudzl.nl
T: (043) 389 73 30
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Bezoekadres:
Limburglaan 10, Maastricht

 

 

Privacy en Proclaimer 

 

Cookie-instellingen