Uitvraag ZZS

Informatieverzoek over (Potentiële) Zeer Zorgwekkende Stoffen

Vanwege ontwikkelingen op het gebied van de milieu wet- en regelgeving in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die van belang zijn voor uw bedrijf, vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Indien er volgens onze gegevens in uw inrichting wordt gewerkt met chemische stoffen, specifiek (Potentiële) ZZS, hebben wij u op 5 oktober een brief gestuurd. Hierin verzoeken wij u om vóór 11 december 2020 informatie te overleggen over de aanwezigheid, gebruik, en emissie van zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en Potentiële ZZS, indien dat van toepassing is, binnen uw inrichting.

Toelichting Excel-bestand ZZS-uitvraag
Het Excel-bestand bestaat uit vier tabbladen, respectievelijk: Toelichting, Formulier, Keuzelijsten, en Stoffenlijst 230320. Onder Toelichting vind u meer informatie over de opgevraagde gegevens, die u vervolgens kunt invullen op tabblad Formulier. In de Keuzelijst kunt u vinden welk type emissie wordt veroorzaakt door het type lozing. In de Stoffenlijst vind u een overzicht van de (Potentiële) ZZS.

Het tabblad Formulier bestaat uit 5 categorieën/kolommen ieder met een andere kleur:
1. Algemeen (blauw): Algemene informatie over de (Potentiële) ZZS
2. Lucht (rood): Emissies naar de lucht
3. Water indirect (geel): Indirecte lozingen naar water
4. Water direct (groen): Directe lozingen naar water
5. Opmerkingen (paars)

De (Potentiële) ZZS die van toepassing zijn binnen uw inrichting kunt u hier invullen, iedere stof op een aparte rij. In het geval een stof naast emissie naar de lucht, wordt geloosd in het water, vult u beide categorieën/kolommen in.

Wij verzoeken u dit format te hanteren bij het verstrekken van de gevraagde informatie en per e-mail te retourneren naar zzs@rudzl.nl onder vermelding van uw bedrijfsgegevens.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.