Casper Gelderblom Lid AB/DB RUD Zuid Limburg

28-07-2022

Casper Gelderblom, wethouder in de gemeente Heerlen, is het jongste lid van het dagelijks bestuur van de RUD Zuid-Limburg.

Ondanks zijn nog jonge leeftijd legt hij echter aardig wat gewicht in de schaal als het gaat om kennis en ervaring: ‘Als onderzoeker en campagneleider ligt mijn achtergrond deels in de academie, deels in maatschappelijk activisme’. Het accent lag voor Gelderblom in beide gevallen op de samenwerking tussen de vakbeweging en de milieubeweging. ‘Het spanningsveld dat historisch tussen die twee heeft bestaan, is in essentie hetzelfde spanningsveld waar omgevingsdiensten mee te maken hebben. Want wat nú maatschappelijk wenselijk lijkt, is lang niet altijd in het belang van een gezonde omgeving.’

Gelderblom noemt de grondstoffendelving als lokaal relevant voorbeeld: ‘Enerzijds zorgt grondstoffendelving, op korte termijn, voor vakbondsbanen maar is het in de regel  funest voor zowel milieu als klimaat op de (middel)lange termijn”.  Vanuit zijn rol als wethouder Wonen, Milieu en Circulariteit ziet Gelderblom kansen. ‘Ik ben er echter van overtuigd dat beide perspectieven, door vooruitstrevend sociaal-ecologisch beleid, goed met elkaar te verzoenen zijn. Voorwaarde is dat de uitgangspunten gelijk zijn, namelijk natuurinclusiviteit en klimaatadaptiviteit’.

Gelderblom wil zich als bestuurslid van de RUD Zuid-Limburg de komende jaren sterk maken voor een pro actieve Omgevingsdienst die handelt in de wetenschap dat  maatschappelijke en milieukundige perspectieven elkaar niet uitsluiten. ‘Integendeel!’ zo beklemtoont Gelderblom, ‘Een gezonde samenleving is er een waarin menselijke activiteit plaats vindt in harmonie met de flora en fauna die haar omringt.’ Omgekeerd geldt volgens Gelderblom ook dat er voldoende plaats moet zijn voor de mens en haar activiteiten.

De rol van de Omgevingsdiensten verandert de komende jaren. De commissie van Aartsen heeft een aantal aanbevelingen gedaan om met name het VTH-stelsel te versterken. Vanuit zijn rol als wethouder en zijn rol binnen het AB/DB, ziet Gelderblom een aantal, volgens hem, wijze aanbevelingen: ‘De Commissie is geboren uit de noodzaak om tot effectievere en slagvaardigere Omgevingsdiensten te komen. Het is prijzenswaardig dat de Commissie in haar bevindingen en conclusies de verleiding heeft weerstaan om allerlei reorganisaties en herschikkingen van gezagsrelaties te bepleiten. In plaats daarvan koerst de commissie op versterking van de kern van de zaak: uitvoeringscapaciteit. Met alle milieu-gerelateerde uitdagingen die de komende jaren en decennia op de samenleving en de omgevingsdiensten afkomen, is dat precies waar we ons op moeten concentreren.’

Volgens Gelderblom zijn, In het verlengde van de aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen. investeringen in de robuustheid van de RUD Zuid-Limburg absoluut cruciaal. Daarbij gaat het volgens hem vooral om investeringen in kennisopbouw, informatie-uitwisseling, en kwaliteitsborging. ‘Als portefeuillehouder kwaliteitszorg en digitalisering, een portefeuille die ik overigens ook in Heerlen mag beheren. hebben die zaken voor mij de komende periode duidelijk prioriteit’.  Gelderblom kijkt uit naar een prettige samenwerking waarin we in collectiviteit bijdragen aan een nóg mooier Zuid-Limburg voor zowel natuur, dier, als mens.

Afbeeldingen

E: info@rudzl.nl
T: (043) 389 73 30
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Bezoekadres:
Limburglaan 10, Maastricht

 

 

Privacy en Proclaimer 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.