Energielabel C verplichting kantoren 2023

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Of de Energielabel C verplichting op u van toepassing is kunt u bepalen middels de “Beslisboom – Energielabel C kantoren”. De beslisboom kunt u vinden door de volgende link aan te klikken: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/03/infographic-beslisboom-energielabel-c-kantoren.pdf.

De verplichting geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100m2 is;
  • het gaat om een monument (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermd stads- en dorpsgezicht;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om een energie-index van 1,3 te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl/energielabelc.

Cookie-instellingen